Fyldninger i sølv eller plast

Det almindeligste fyldningsmateriale har gennem de seneste 150 år været sølvamalgam. Det er en blanding af sølv og andre hårde metaller samt kviksølv. Sølvamalgam er et billigt fyldningsmateriale, som også er let og hurtigt at arbejde med. Men det er ikke så pænt et materiale som fx plast.

Der har været megen debat om, hvorvidt sølvamalgam er farligt for mennesker pga. indholdet af kviksølv. Der er lavet mange videnskabelige undersøgelser af amalgams virkninger på mennesker, og de viser, at der kun frigives en mikroskopisk mængde kviksølv, som ikke spiller nogen rolle for vores sundhed. Derimod er der mennesker, der er allergiske overfor sølvamalgam, og de skal naturligvis have et andet fyldningsmateriale.

Generelt er der – af hensyn til naturen – forbud mod at bruge kviksølvholdige materialer. Forbuddet gælder dog ikke fyldninger i kindtænder, hvor der er slid på fyldningerne.

Plast bruges mere og mere som fyldningsmateriale. Ikke mindst fordi det er tandfarvet, så fyldningen ikke ses. I dag er det påbudt fra Sundhedsstyrelsen, at vi skal anvende plast som fyldningsmateriale, kun i få tilfælde er det tilladt at anvende sølvamalgam. Plast er et dyrt fyldningsmateriale, som også er mere kompliceret og tidskrævende at arbejde med end sølvamalgam.

Enkelte oplever lettere smerter i en kort periode, efter plastfyldningen er lagt – især når de tygger. Få oplever også kortvarigt ubehag, når tanden udsættes for varme / kulde.

Vil du vide mere om tandfyldninger?
Ring på telefon 97 35 22 88 eller skriv til os her: