Implantater

Alle tænder kan sidde fast. Ingen behøver i dagens Danmark at have løse tænder eller mangle tænder. Tandimplantater er måske løsningen for dig. Vi kan på klinikken vise dig de muligheder, som findes i dag for at erstatte enkelte tænder, flere tænder eller alle tænder.

Nye teknikker gør, at visse af disse behandlinger kan gennemføres på en dag.

Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor mange tænder, der skal erstattes.

Implantater er fremstillet af grundstoffet titanium. Det har den egenskab, at det i knoglevæv er i stand til at indgå en fysisk-kemisk forbindelse med det levende knoglevæv og derved låses fast.

Hvordan foregår en implantatbehandling

Først skal der foretages en grundig forundersøgelse med røntgenbilleder. Her vurderer vi om der er knogle nok at sætte implantaterne i. Knoglen skal have en vis bredde og højde for at kunne tage imod implantater. Hvis der er for lidt knogle, har vi mulighed for at udbygge den enten med patientens egen knogle eller kunstig knogle. Også membranbehandling kan komme på tale.

Første fase af behandlingen foregår kirurgisk. Indgrebet foregår i lokalbedøvelse og er normalt ikke ubehageligt. Princippet er, at der bores et hul i kæbebenet med ganske præcise specifikationer. Heri skrues implantatet forsigtigt på plads.

Efter anbringelse af implantatet skal der en helingsperiode til, hvor implantatet ikke belastes. Til midlertidig erstatning af en enkelt tand laves en smileprotese eller ætsbro. Evt sættes der straks en midlertidig krone på implantatet, som er lidt for lille, så den ikke belastes.

Efter helingsperioden tages aftryk til den endelige krone, som cementeres eller skrues fast på implantatet.

Vil du vide mere om implantater? 
Ring på telefon 97 35 22 88 eller skriv til os her: