Rodbehandlinger

Er der gået betændelse i tandens nerve, er en rodbehandling nødvendig.

De fleste rodbehandlinger skyldes, at et hul i tanden når helt ind til nerven, så bakterierne trænger ind og giver betændelse i nerven. I sjældne tilfælde kan den eneste måde at fjerne smerter fra følsomme tandhalse eller revnede tænder være, at man fjerner nerven og dermed smerten.

En rodbehandling kan også blive nødvendig, hvis en fyldning ligger for tæt på nerven, eller hvis tanden har været udsat for ét slag. Her kan nerven gå til grunde og det døde nervevæv bliver invaderet af bakterier.

Betændelse i nerven vil ofte give tandpine i varierende grad, da smerten opfattes forskelligt fra person til person. Det kan være svært at bestemme hvor smerten kommer fra, da tandpinen også kan føles som smerte i nabotænderne, øret, kæbehulen, eller den kan opfattes som hovedpine. Det kan derfor undertiden være vanskeligt at finde den skyldige tand.

En nervebetændelse vil ubehandlet føre til en rodbetændelse, som kan udvikle sig til en tandbyld. Det er en meget smertefuld tilstand med hævelse, rødme og påvirket almentilstand med feber. Her skal rodbehandlingen som regel suppleres med et antibiotikum.

Når vi rodbehandler fjerner vi nerven med bakterier og dødt væv fra rodkanalen. Vi desinficerer rodkanalen og den fyldes op med et plastisk rodfyldningsmateriale. Det skal sikre, at der ikke trænger bakterier ind i rodkanalen.

Vil du vide mere om rodbehandlinger? 
Ring på telefon 97 35 22 88 eller skriv til os her: